“Pravá cesta bojovníka se zakládá na soucitu, moudrosti, nebojácnosti a lásce k přírodě. Aikidó rozvíjí tělo i mysl, sám Morihei Ueshiba ho nazval Uměním míru, nenásilnou cestou k vítězství tváří v tvář konfliktu. Věřil, že principy aikidó lze uplatnit ve všech výzvách, které nás v životě potkají. Duchovní může zvítězit nad materiálním, i když jsou vyhlídky zdánlivě beznadějné. Bushidó nás učí, jak žít, jak život chránit a pečovat o něj.”

Morihei Ueshiba & John Stevens, Umění míru


Tereza Wimmerová,
2. kyu