Posted on: 12. 10. 2021 Posted by: Way to Harmony Comments: 0

V březnu roku 2020 přišla pandemická koronavirová krize a vláda postupem času uzavřela prostřednictvím nařízení naše dójó. Najednou jsme nemohli společně cvičit, stýkat se, vyměňovat si zážitky a zkušenosti, jak jsme byli zvyklí. Projekt chtěl podpořit s respektem k situaci všechny, kdo se cítili odloučeni a poskytnout tak alespoň malý prostor pro podporu, inspiraci a možná i motivaci, jak vytrvat na cestě aikidó.

Cílem průzkumu bylo zjištění vlivu současné koronavirové krize v letech 2020-2021 na cvičence japonského bojového umění aikidó. Zúčastnit se mohli cvičenci z České i Slovenské republiky. Již před příchodem pandemie se aikidó potýkalo s ubývajícím zájmem o toto bojové umění, stejně tak s klesajícím počtem aktivních cvičenců. S krizí bylo možné očekávat další úbytek členů. Jak jsme tedy v rámci komunity vnímali toto období?

Dotazník byl dostupný online na stránkách www.waytoharmony.cz a obsahoval celkem osmnáct otázek a jedno pole pro zanechání vzkazu pro ostatní. Distribuován byl prostřednictvím Facebooku a e-mailu. Děkuji všem, kdo věnovali svůj čas vyplnění dotazníku, všechny Vaše odpovědi a skvělé myšlenky mi udělaly velkou radost. I když z výsledků nelze činit obecně platné závěry, mohou Vám leccos napovědět o tom, jaké rozličné důvody nás k aikidó přivádějí, jak ho vnímáme a jak jsme zvládali celou situaci. Zvlášť bych chtěla poděkovat za podporu dotazníku Ondrovi Vrbskému z Aikido Jigoku Dojo Praha, Matúšovi Mikuškovi z Aikido dojo Bánovce nad Bebravou za sdílení v rámci Slovenské aikido asociace, Pavlovi Skalickému za rozeslání v rámci České asociace aikidó a Aikido dojo Poprad.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU AIKIDÓ 2021 NALEZNETE ZDE

HIKARI – SVĚTLO
Jedna z posledních kaligrafií O-Senseie. 

Leave a Comment