Co Vám pomáhá udržovat klid a psychickou pohodu?

Z průběžného vyhodnocování Vašich odpovědí prozatím vyplývá, že nejčastěji Vám pomáhá udržovat se v pohodě ČETBOU, proto se zde pokusím vytvořit seznam knih a článků o aikidó. Přijímám Vaše tipy! 🙂

Seznam četby

Hned za četbou následují obecně POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY, jmenovitě například jóga nebo genkikai („japonská jóga“).


V rámci možností se někteří z Vás věnují i nadále FYZICKÉMU CVIČENÍ AIKIDÓ. Uzavřená dójó poskytují prostor pro rozvoj nových tréninkových metod.

Online výuka aikidó

Místem, kde lze nacházet klid, je samozřejmě PŘÍRODA. Prozatím jako nejčastější náhradu pohybu za fyzický trénink aikidó uvádíte procházky (výlety, túry) do přírody.

Věnujete se MEDITACI a DECHOVÝM CVIČENÍM.

Zůstáváte v KONTAKTU S PŘÁTELI, který je možný.

Další věci, které pomáhají:

Projevy sounáležitosti, podpory a lidskosti
Vyléčení pacienti
Čas s rodinou
Zahrada
Umělecká tvorba
Podcasty a rozhovory
Hudba

V neposlední řadě je důležité zmínit, že někteří z Vás uvádějí, že NEJSTE V PSYCHICKÉ POHODĚ a nedaří se Vám ji udržovat. Pokud jste ve stresu, nejste v tom sami! V této situaci je naprosto v pořádku se tak cítit a je důležité si své pocity uvědomit, přijmout, dovolit.

Body proti bezmoci