Aikidó 2021: Vliv koronavirové krize na fyzický a psychický stav cvičenců

Vážení příznivci bojového umění aikidó,

už dlouho se nemůžeme scházet v dójó ani na stážích a vyměňovat si své zážitky a zkušenosti. Pojďme se sejít alespoň takto v době koronavirové krize a lockdownu. Pojďme sdílet, jak se nám daří na našich cestách a třeba se vzájemně inspirovat, podpořit. Co Vám pomáhá na cestě? Drží Vás aikidó nebo už jste ztratili motivaci? Cvičíte doma sami, nebo si udržujete fyzičku jinak? Učinili jste nějaký zajímavý vnitřní objev a pokrok? Učitelé, co byste vzkázali svým žákům? Alespoň na chvíli se můžeme naladit na společnou atmosféru aikidó bez ohledu na zastřešující organizaci.

Zdraví a životy jsou na prvním místě. Ale i když se zavřeme fyzicky, srdce a duši nám nikdo zavřít nemůže, pokud to sami nedovolíme. Každý nějakým způsobem pociťujeme vliv této situace, kterou v žádném případě nezlehčujeme.

Cílem průzkumu je zjištění vlivu současné koronavirové krize v letech 2020-2021 na cvičence japonského bojového umění aikidó v České a Slovenské republice. Již před příchodem pandemie se aikidó potýkalo s ubývajícím zájmem o toto bojové umění, stejně tak s klesajícím počtem aktivních cvičenců.

Jaký je stav členské základny v různých dójó nyní? Obstojí bojové umění a jeho hodnoty i v krizi, nebo naopak dojde ještě k většímu poklesu?

Jaký vliv na nás má zákaz cvičení po stránce fyzické i psychické?

Výsledky průzkumu budou zveřejněny na této stránce v průběhu roku 2021.

Cvičíte aikidó a chcete se zúčastnit průzkumu? Vyplňte prosím anonymní dotazník.

Dómo arigató gozaimashita!

Za podporu projektu děkuji:

Aikido Jigoku Dojo Praha